Latest News:- S Y - T Y B.A & B COM University Examination Nov-Dec 2020

IQAC

 
 

IQAC

 
 
 
IQAC
Sr.No. Title Details Attachemnt
1
Meetings 2018-19
Meetings & Agendas
2
Initiatives by IQAC 2018-19
Initiatives
3
Action Taken Report 2018-19
Action Taken Report
4
IQAC Committee 2018-19
committee
5
Initiatives by IQAC 2018-19
RUSA
6
MEGAPLACEMENT REPORT2018-19
PLACEMENT CAMP 2018-19
7
BEST PRACTICE
2018-19 Best Practice
8
BEST PRACTICE
2018-19 Best Practice
9
Academic calendar 2018-19
Academic calender
10
AQAR 2018-19
AQAR 2018-19
11
Academic Calendar 2019-20
Academic Calender 2019-20
12
Annual Report 2019-20
IQAC Annual Report
13
Committee 2019-20
IQAC Committee
14
Meeting & Agendas 2019-20
Minutes & Agendas
15
Action Taken report 2019-20
Action Taken Report by IQAC 2019-20
16
Annual Feedback from Students 2019-20
Feedback from Students 2019-20